Judia
> Judia entera extra fina
> Judia entera muy fina
> Judia entera fina
> Judia entera medio-fina
> Judia verde troceada
> Judia verde plana
> Judia laminada
-> lista mono